Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање

Повик за учество на средношколски натпревар „Водните ресурси во моето место на живеење: минато, сегашност, иднина“

Водните ресурси се еден од најкритичните фактори за развојот на човештвото и економијата, бидејќи водата е есенцијална за функционирањето на секое живо суштество, растенијата, земјоделското производство и за многу индустриски процеси. Според најновиот извештај објавен од Институтот за светски ресурси, под исклучително висок ризик да останат без вода или со малку вода во 2040 година се наоѓаат 33 држави во светот, меѓу кои и Македонија....