Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Неохрабрувачки резултати за заштита на водите

На крајот на серијалот емисии „Разбистри сè“, многуте проблеми со загадувањето и уништувањето на водите во Македонија ги прикажуваме во една емисија. За нив алармираат граѓани, стручњаци, професори и граѓански организации, кои ги повикуваат институциите на одговорно управување. ...

Тешки метали ја разболуваат Црна Река

Реката на некои места личи на отпаден канал, со фекалии, со многу лоша миризба. Резултатите од лабораторијата покажуваат присуство на тешки метали и се слични на претходните мерења....