Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање

Промо: Модната индустрија одговорна за 20 отсто од отпадните води во светот

Колку парчиња облека се закачени во вашиот ормар? Сте помислиле ли колку консумеризмот ја чини природата? Модната индустрија е еден од најголемите загадувачи - произведува пет пати повеќе јаглерод диоксид од авиоиндустријата и е одговорна за 20 отсто од отпадните води во светот. ...

Цели населени места без безбедна вода за пиење

Цели населени места во Македонија се без безбедна вода за пиење. Сè уште има луѓе кои воопшто немаат чиста и здрава вода за пиење. Други, пак, се снабдуваат од водоводи кои сами ги изградиле, со вода која не е биолошки и хемиски испитана....

Промо: Цели населени места без безбедна вода за пиење

Дали пристапот до вода за пиење е основно човеково право за сите во Македонија? Сè уште има луѓе кои воопшто немаат чиста и здрава вода за пиење. Други, пак, се снабдуваат од водоводи кои сами ги изградиле, со вода која не е биолошки и хемиски испитана. ...

Недостига ли еколошка контрола врз големите индустриски капацитети?

Законот за води наложува индустриските отпадни води да се пречистуваат пред испуштање. Но на терен еколошки инциденти од хемикалии во реките и фабрики без пречестителни станици. Дури 99,7 проценти од непрoчистените отпадни води од индустријата и рударството, завршуваат директно во водотеци....

Промо: Недостига ли еколошка контрола врз големите индустриски капацитети?

Недостига ли еколошка контрола врз големите индустриски капацитети? Законот за води наложува индустриските отпадни води да се пречистуваат пред испуштање. Но на терен еколошки инциденти од хемикалии во реките и фабрики без пречестителни станици. Дури 99,7 проценти од непрoчистените отпадни води од индустријата и рударството, завршуваат директно во водотеци....

Нестручни инспекциски надзори ги оставаат неказнети загадувачите

Нестручни инспекциски надзори ги оставаат неказнети загадувачите. Еко активистите обвинуваат за инспектори без интегритет, делегирани по партиска линија, кои штитат бизнис интереси наместо животната средина....

Промо: Нестручни инспекциски надзори ги оставаат неказнети загадувачите

Инспектори без интегритет, делегирани по партиска линија, кои штитат бизнис интереси наместо животната средина. Еко активистите обвинуваат за нестручни инспекциски надзори. Законите дозволуваат инспектори за животна средина да бидат и економисти и правници. Од инспекторатите признаваат дека кубурат со стручни кадри и обуки, а поради нестручни инспекциски надзори, загадувачите остануваат неказнети. Ќе помогне ли Граѓанскиот инспекциски совет на недоволниот капацитет на инспекторите за намалување на загадувањето?...