Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Тешки метали ја разболуваат Црна Река

Реката на некои места личи на отпаден канал, со фекалии, со многу лоша миризба. Резултатите од лабораторијата покажуваат присуство на тешки метали и се слични на претходните мерења....

Ujërat gjeotermike- jo mjaftueshëm të shfrytëzuara dhe të keqpërdorura nga shfrytëzuesit joligjor

Ujërat gjeotermike- jo mjaftueshëm të shfrytëzuara, por dhe të keqpërdorura përmes kyqjeve joligjire që rrezikojnë sistemin. Ujërat eotermike – jomjaftueshëm të shfrytëzuara, por dhe të keqpërdorura përmes kyqjeve joligjore të cilat i rrezikojnë sistemet. Gjendja më kritike është në Bansko. ...

Геотермалните води – недоволно искористени и злоупотребени од диви корисници

Геотермални води - топли води од внатрешноста на земјата кои човекот научил да ги вади и употребува со векови. Обновлив и еколошки извор на енергија. Македонија е меѓу државите коишто се релативно богати со овој ресурс. Иако искористеноста е прилично слаба, геотермалните води честопати се користат и на диво. ...

Промо: Геотермалните води – недоволно искористени и злоупотребени од диви корисници

Геотермалните води - недоволно искористени и злоупотребени од диви корисници што ги загрозуваат системите. Најкритично во Банско. Инспекторите предупредуваат дека се прави кривично дело, праксата продолжува. ...

Sateska – gjashtë dekada dhimbje për liqenin e Ohrit

Sateska, lumi më i madh në reonin e lumejve të liqenit të Ohrit, në mënyre të pakontrolluar sjellë kimikate dhe rërë në ujërat e liqenit. Kualiteti i ujit ndryshon, bota e gjallë fillon të vdesë, popullata është në rrezik prej vërshimeve. Ohri, Struga dhe Debërca shikojnë rrugëdalje në proekt të huaj i cili kushton 400 mijë dollarë. Për rreziqet nga Sateska shikoni në edicionin e ri të “Kthjellu”!...