Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Дури 11% од домаќинствата немаат пристап до вода за пиење

Дали знаеш дека дури 11 проценти од домаќинствата во Македонија немаат пристап до вода за пиење, а дополнителни 10 проценти пијат вода која не е проверена хемиски и биолошки?! Пристапот до безбедна вода за пиење и санитарни услуги е основно човеково право.

За одржливо користење и заштита на водните ресурси. Разбистри сè – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели