Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Горазд Стојкоски: Млад извидник со висока свест за водата

Младиот извидник Горазд Стојкоски, ретко ја посетува, многу ја сака планината. Има висока свест за значењето на водата и испраќа порака до сите чичковци и тетки што за профит ја загадуваат.

Сподели