Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Граѓаните можат сами да достават мостри од вода до институтите за јавно здравје

Ако граѓаните се сомневаат во квалитетот на водата за пиење, можат самите да соберат мостри и да ги достават на анализа до институтите за јавно здравје. Правото на пристап до квалитетна вода за пиење можат да го остварат и преку судска постапка.

Сподели