Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Нема точни податоци од терен за состојбата со водите

Нема точни и веродостојни податоци од терен за состојбата со водите. Речиси половина од мерните хидролошки станици на УХМР не работат. Автоматските станици често се во дефект. Нема доволно набљудувачи на терен поради нискиот надомест.

Сподели