Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Несовесните граѓани и индустриските капацитети ги загадуваат водите

Постои ниска свест и индивидуална одговорност кај граѓаните кои фрлаат ѓубре, смет и кабаст отпад во реките, индустирските капацитети загадуваат преку директно исфрлање штетни материи во реките или подземните води, а закана е и употребата на хемикалии во земјоделството.

Сподели