Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Нуредини: Ги повикуваме сите да се придружат во изработката на новиот Закон за води

Работиме на нов Закон за води, го усогласуваме со директивите на ЕУ, го транспонираме законодавството на ЕУ. Крајниот рок е септември оваа година, најави министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини на конференцијата „Зелената агенда за Западен Балкан како поттик за заштита на водите во Северна Македонија“.

Сподели