Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Животот е невозможен без природните ресурси

Животот е невозможен без природните ресурси. Од нив зависиме за секоја материјална потреба, удобност и просперитет во нашите животи. Да ја заштитиме природата од прекумерното и неконтролираното искористување.

За надзор врз искористувањето на природните ресурси. Разбистри сé – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели