Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Hidrocentralet realitet në parkun kombëtar në Malin Sharr

Стории


Për prodhim të vetëm 4 përqind të energjisë elektrike është duke u masakruar Mali Sharr. Kjo, pasi që ndër vite janë dhënë me dhjetëra koncesione për ndërtimin  e Hidrocentraleve të vogla. Sipas të dhënave të shoqatave qeveritare këto hidrocentrale të vogla kontribuojnë në sistemin kombëtar të energjisë me rreth 4.6 përqind të prodhimit të përgjithshëm të energjisë elektrike ndërsa nga xhepi i qytetarëve nga faturat e energjisë elektrike marrin rreth 13 milion euro subvencione çdo vit.

Оригинално објавено на:

TV Koha

Датум

15 јуни 2021