Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Индустриските објекти во скопска Железара за вода плаќаат двојно помалку од едно домаќинство

Стории
РЖ Услуги, која ги снабдува со вода индустриските објекти во старата скопска Железара, плаќа пет пати поефтина цена од останатите стопански субјекти во Скопје и двојно помалку од едно скопско домаќинство. А станува збор за истата вода која скопјани ја користат за пиење од изворот Рашче. Од РЖ Услуги молчат дали имаат друго решение за обезбедување вода за производствениот процес, а Градот Скопје ја толерира оваа компанија.
Датум

15 март 2021