Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Кој ги загадува подземните води во струмичко? Државата нема контрола на состојбата на потпочвените води

Стории

Депонии, неконтролирано ѓубрење или прскање на културите. Бројни се загадувачите на подземните води. Состојбата во струмичко не е јасна, ниту во однос на квантитетот, ниту на квалитетот, затоа што државата не спроведува редовни контроли.

Универзитетскиот професор. д-р Душан Спасов, вели дека неконтролираното користење на минералните ѓубриња е дури поопасно од користењето на пестицидите, бидејќи доаѓа до концентрација на нитрати во почвата и подземните води коишто се сметаат за причинители на одредени канцерогени заболувања.

Со овој прилог, ТВ Вис се приклучува кон кампањата „Разбистри сѐ“, што ја спроведува Институтот за комуникациски студии и е финансирана од Британската амбасада во Скопје.

 

Сторијата е оригинално објавена на ТВ Вис.

Оригинално објавено на:

ТВ Вис

Датум

17 јули 2021