Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Kujdesi për pastërtinë e ujit

Стории

Ndotja e ujrave të liqeneve dhe lumenjeve është një problem shqetësues për zgjidhjen e të cilit duhetr investuar shumë. Kjo për faktin se ndikon në mënyrë direkte në ruajtjen e biodiversitetit në këto eko sisteme të rëndësishme jetësore.

Прилогот е оригинално објавен на ТВ Калтрина.

Оригинално објавено на:

ТВ Калтрина

Датум

19 јуни 2021