Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Мали решенија на големи проблеми

Стории

ТВ верзија

Македонија, но и регионот се наоѓаат пред голем предизвик. Како да стекнат енергетска незавиност, без да ја уништат природата. Малите хидроцентрали делувааат како ефтино и брзо реешение за ова. Но, на терен ситуацијата не делува баш така. Погледнете го првиот дел од документарниот филм на #Дома, каде трагаме по одговори за сагата за малите хидроцентрали.

Водител: Ѓорѓи Нешкоски
Автор: Кирил Пржо
Режија: Ана Алексовска
Камера: Тони Стојановски, Љубомир Домазетов
Монтажа: Борче Крстевски

 

Сторијата е оригинално објавена на „Дома“

Оригинално објавена на:

Дома

Датум

10 ноември 2020