Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
malite-hidrocentrali-se-ubistvo-za-rekite-intro

Малите хидроцентрали се убиство за реките

Стории

Изградбата на мали хидроцентрали води до уништување на биолошката разновидност, релјефот и целата река.

 

Сторијата е оригинално објавена на „Дома“

Оригинално објавена на:

Дома

Датум

16 октомври 2020