Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Општините под итно да инвестираат против загубите на вода, алармираат експерти

Стории

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бара во целост да ја преземе надлежноста за формирање на тарифата на водата, а Државниот завод за ревизија и експерти сметаат дека е нужно подобрување на ефикасноста и ефективноста на работењето на комуналните претпријатија.

Датум

29 март 2021