Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
pzp-osogovski-planini-mapa

Осогово – природно наследство што чека заштита

Стории

Осогово се ноаѓа на почетокот на долгиот пат до негова конечна заштита и прогласување за заштитен предел. Се ставањето на Осогово под заштита, Македонија има шанса да си ја олесни работата кога во преговорите со ЕУ ќе дојде до 27 поглавје што се однесува на животната средина.

Исправка: За целите на видеото е искористена мапата со границите на предлог подрачјето Осоговски Планини од Студијата за валоризација од 2019 г. Во прилог новата мапа со конечни граници на подрачјето според Анексот за предлог за заштитеното подрачје Осоговски Планини.

PZP Osogovski Planini mapa

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии.

Сторијата е оригинално објавена на „Дома“

Оригинално објавена на:

Дома

Датум

5 јуни 2020