Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Водостопански претпријатија немаат контрола врз безбедноста на водата за пиење

Стории

Селаните на Прналија одбиваат водостопанското претпријатие во општината Карбинци да го одржува селскиот водовод и да ја контролира безбедноста на водата за пиење. Иако е законски наложено, ниту претпријатитето не го превзема водоводот и од таму велат дека селаните самите се одговорни каква вода пијат.

Датум

3 јуни 2021