Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

За визија за животната средина в очи да им се погледне на проблемите

Стории

За да се има визија за животната средина, треба да се има план, а за да се има план, треба в очи да им се погледне на проблемите и да се бара решение. Вода, воздух, почва, климатски промени… нашиот здив и нашето утре зависат од нив. Алијансата „Разбистри сѐ“ ги изнесе јавно сите маки во животната средина пред Претседателот Пендаровски, кој го води процесот за изработка на Рамка за развој #МКД2030.

Датум

18 јануари 2022