Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

A është i mundur kontribut më ambicioz për mbrojtje të mjedisit jetësor

Shtetet pregaditen për Konferencën vjetore për ndryshime klimatike- COP 26 në Glasgov. A mundet të presim se do të obligohen për kontribut më ambicioz për mbrojtje të mjedisit jetësor? Qeveria Maqedonase  zotohet për skenar të gjelbërt ambicioz, por ende ska miratuar ligj as masa për adaptimin e sektorëve të ndjeshëm në ndryshimet klimatike.

 

Емисијата е достапна на македонски јазик овде.

Сподели