Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Deponi të pakontrolluara nga ana e kompetentëve helmojnë ujërat

Deponi në shtretër të lumejve, në rajon rreptësisht të mbrojtur. Toka ujiten me ujë me metale të rënda. Çfarë bëjnë institucionet kundër kërcënimeve të rrezikshme për rrethinën dhe për shëndetin e njerëzve? Deponia industriale e Jugohromit nuk është e larguar. Deponitë e Lepencit gjenden menjëherë afër puseve të cilat furnizojnë Shkupin me ujë. Rrjedhja nga Vardarishte vazhdon të ndotë edhe pas shtatë vite nga mbyllja. Shikoni në “Kthjellu”.

Емисијата е достапна на македонски јазик овде.

Сподели