Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Kontrollë inspektuese në bazë të paraqitjeve nëpërmjet fejsbukut

Qytetarët mund të paraqesin ndotje shpejtë dhe lehtë nëpërmjet Fejsbukut, emailit dhe veb faqes të Inspektoratit shtetëror për mjedis jetësor nga cili do vend. Vërejtjet menjëherë do të jenë të shpërndara deri te inspektorët të cilët do të kryejnë kontrollë direkte në teren. Paraqitësit, do të jenë të njoftuar si kanë vepruar inspektorët dhe a kanë shqiptuar dënim.

ТВ емисијата на македонски јазик можете да ја најдете овде.

Сподели