Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Në Globoçicë dhe Shpilje në grep kapen thasë me hedhurina

Në Globoçicë dhe Shpilje në vend të peshkut, me grep kapen thasë me hedhurina. Mbeturina, plastikë dhe fekalie….me çfarë i mbushim këto liqene artificiale? Neglizhencë sistemike, vetëdije e ulët. Pamja rreth peisazhit natyror paraqet pasqyrimin tonë. A ka humbur lidhja me njeriut dhe natyrës? 

Сподели