Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Në mënyrë joracionale shpenzohet uji për pije

Uji i pijshëm shpenzohet në mënyrë të pakontrolluar si nga ana e kompanive, edhe nga ana e institucioneve edhe nga qytetarët e Shkupit. Objekte industriale shfrytëzojnë ujë aq, sa banorët e disa komunave të qytetit. Ujiten sipërfaqet me barë, ujiten kopshte, kyqen në mënyrë ilegale në rrjetin ujësjellës.  Sistemi ujësjellës i kryeqytetit është proektuar për 400 mijë, dhe ju shërben thuajse një milion njerëzve. Burimi Rashçe  nuk mundet më të duron presionin nga shfrytëzimi joracional i ujit. Shikoni në emisionin “Kthjellu”.
Најдете ја емисијата на македонски јазик овде.
Сподели