Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Промо: Неконтролирани депонии од властите ги трујат водите

Депонии на речно корито, во строго  заштитетно подрачје. Ниви се наводнуваат со вода со тешки метали. Што прават институциите против опасните закани за околината и за здравјето на луѓето? Индустриската депонија на Југохром не е отстранета. Депониите на Лепенец се веднаш до бунарите кои со вода го снабдуваат Скопје. Исцедокот од Вардариште загадува и после седум години од затворањето. Гледајте „Разбистри сè’“ во понеделник во 17:40 часот на МТВ1 и во живо на Фејсбук каналот на Институтот за комуникациски студии.

Сподели