Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Сатеска – 60 години болка за Охридско Езеро

Сатеска – 60 години болка за Охридско Езеро. Откако реката е пренасочена да се влива во езерото, внесува дури и до 130 тони дневно мил, ѓубре, фосфати…, со што го загрозува опстанокот на некои ендемични видови. Наместо ова да се спречи, и песокот што се вади од изградбата на автопатот Кичево – Охрид завршува во и околу Сатеска. Жителите стравуваат дека неправилното запирање на водата ќе ги поплави.

Сподели