Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Ujërat gjeotermike- jo mjaftueshëm të shfrytëzuara dhe të keqpërdorura nga shfrytëzuesit joligjor

Ujërat gjeotermike- jo mjaftueshëm të shfrytëzuara, por dhe të keqpërdorura përmes kyqjeve joligjire që rrezikojnë sistemin. Ujërat eotermike jomjaftueshëm të shfrytëzuara, por dhe të keqpërdorura përmes kyqjeve joligjore të cilat i rrezikojnë sistemet. Gjendja më kritike është në Bansko. Inspektorët paralajmërojnë se me ketë kryhet vepër penale, por kjo praksë vazhdon. Koçani është shembull i rallë se si uji kthehet në sistemin për tu shfrytëzuar përsëri. Ngrohja e objekteve me qelq, objekteve publike dhe afariste, zhvillimi i turizmit te ilixhave- shikoni në “Kthjellu” për potencialin dhe për keqpërdorimin e ujërave gjeotermike.

Сподели