Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Uji nga kanalizimet e qytetit lëshohet i papastruar në lumenj dhe liqene

Ujërat e zeza nga kanalizimet e qytetit direkt të papastruara lëshohen në lumenj dhe liqene. Shumë qytete nuk kanë stacione pastruese, edhe aty ku ka shpesh herë punojnë me defekte. Me çfarë uji ujiten arat nga të cilat ushqehemi dhe në çfarë ujëra liqenore lahemi?

Сподели