Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Уредување на речните корита или профитабилен бизнис?

Уредување на речните корита или остварување профит преку лукративен бизнис? Во „Разбистри сè“ ја отплеткуваме пајажината испреплетена околу ископот на песок и камен од реките. Кој копа и кој печали на грбот на граѓаните, каде има нелегална експлоатација што ги зголемува ерозивните процеси и го загрозува имотот и безбедноста на луѓето, дали се работи според издадените дозволи? Државниот ревизор констатира системски слаботи за „ловење во матно“.

Сподели