Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Vendbanime të tëra pa ujë të sigurtë për pije

Vallë qasja deri në ujë për pije paraqet të drejtë themelore njerëzore për të gjithë në Maqedoni? Akoma egzistojnë njerëz të cilët aspak nuk kanë ujë të pastër dhe të shëndetshëm për të pirë. Ndërsa tjerë, furnizohen nga ujësjellës të cilat i kanë ndërtuar vetë, me ujë i cili nuk është i analizuar nga aspekti biologjik dhe kimik. Shikoni në “Kthjellu”.

Сподели