Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Vendi shëndrohet në rekorder në humbjet e ujit

Gypa të vjetër, defekte të shpeshta, ujëmatës jofunksional, kyqje joligjore- vendi shëndrohet në rekorder në humbjet e ujit. Ndërrmarjet publike kërkojnë nga shpenzuesit që ata të kursejnë, ndërsa më tepër se gjysma nga ajo që prodhohet nuk mbërrin deri tek ata. Përqindja e ujit të jofakturuar arriti në numrin alarmant prej 63 përqind. Në “Kthjellu” për sistemin që është si thes i shpuar. 

Емисијата е достапна на македонски јазик овде.

Сподели