Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

99,7% од отпадните води од индустријата и рударството завршуваат непрочистени во реките

Дури 99,7 проценти од отпадните води од индустријата и рударството завршуваат непрочистени директно во реките. А повеќе од половината загадувачи кои испуштаат отпадни води не го плаќаат надоместокот за тоа.

За одржливо користење и заштита на водните ресурси. Разбистри сè – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели