Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
  • All
  • Минерални суровини

Барање за повлекување на Предлог-законoт за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, поднесен во Собранието на РСМ по скратена постапка

Граѓански организации, високообразовни институции и експерти се противат на измените на...

прочитај повеќе