Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање

Стории

Охридско Езеро: Можеме ли да го заштитиме заштитеното?

Најстаро во Европа, најголемо во Македонија. Охридско Езеро ги има сите карактеристики да биде најзначаен воден екосистем на континентот. Поделен меѓу Македонија и Албанија, овој културно-историски бисер е неисцрпен басен на реткости.

Масакр на природата – за 38 илјади хектари „оголени“ шумите во Македонија

Масакр на природата, вака университетскиот профеор на Шумарскиот Факултет Јане Ацевски ја опишува состојбата на шумите во Македонија. Тој секојдневно прави обиколка на шумите и вели дека состојбата е катастрофална. Во Македонија постојат две форми на уништување на шумите а тоа е бесправната сеча која начесто е изговор поради сиромаштијата и се прави за опстанок.

Природен тек или човеково влијание: Kако да се спаси Преспанско Езеро?

Преспанско Езеро е второ по големина тектонско природно езеро во Македонија. Во долгата историја се смета дека за него се карактеристични големи осцилации на нивото, а намалувањето на водата секако влијае и на животните заедници во и околу него. Се верува дека опаѓањето на нивото во последниве две декади, загадувањето на водата, црпењето на вода за наводнување и глобалното затоплување, Преспанското Езеро го доведоа во сегашната, по многу нешта драматична состојба.

Mikroplastika po rrezikon lumenjtë dhe liqenet

Pikërisht kohëzgjatja e asgjësimit të plastikës është një rrezik i madh për mjedisin jetësor. Dr. Ilijovski thekson se mikroplastika, tashmë e pranishme në lumenj dhe liqene të Maqedonisë, është shumë e imët dhe është problematike asgjësimi i saj, ndërkohë që lehtë konsumohet nga peshqit. Veç kësaj, në masë të madhe dëmtohet edhe fauna që jeton në ujëra

S’ka kush e ndalë mafian pyjore!

Prerja masive e pyjeve shkakton erozion të dheut, vërshime, shkatërrim të biodiversitetit, si dhe ndikim ka edhe në ndotjen e ajrit. Dukuria e prerjes ilegale të druve është pasojë e çmimit të lartë të rrymës elektrike dhe qytetarët e këtyre rajoneve preferojnë që të ngrohen me dru në vend se me rrymë elektrike. Pikërisht kjo ka bërë që të ketë shfaqje të dukurisë së prerjes ilegale edhe në mënyrë individuale

Живот под хидројаловиште

Рудникот Бучим ја загадува водата за пиење и наводнување во околните села, се жалат жителите. Менаџерскиот тим тврди дека применува меѓународни еколошки стандарди.

Нема мир од каменоломите за локалните жители

Луѓето кои живеат во близина на каменоломи се жалат на голема бучава, прашина и вибрации. Пукаат ѕидови, се тресат куќите, ветерот разнесува честици кои се лепат на овошките, а ги загадуваат и подземните води и почвата.

LUMENJTË DHE LIQENET ME FEKALE: Kolektorët e harruar!

Ndotja e ujërave në rajonin Jugperëndimor, respektivisht në liqenin e Ohrit, Drinit të Zi, liqenit të Glloboçicës, të Dibrës dhe lumit Radikë, drejtpërdrejt ndikon në dëmtimin e florës dhe faunës. Këto ujëra janë të njohura për mundësinë e prezencës të florës dhe faunës të specieve endemike. Kiril Ristovski nga Qendra për Demokraci Ekologjike “Florozon” thekson se ndotja e ujërave në rajon shkakton probleme të mëdha ekologjike

Само двајца водостопански инспектори ги контролираат водите во Македонија

Ова е Лидија Зафировска – една од двајцата инспектори за контрола на водите во цела држава. Понекогаш патува и повеќе од шест часа на ден во два правци, за да направи увид покрај реки и езера. Веќе седум години работи како инспекторка.

Lumi i Kadinës rrezikon të mbetet pa peshq!

Sipas informacioneve nga terreni PressOnline mëson se peshkatarët e egër, në ditë me rrjeta të mëdha peshkimi nga Lumi i Kadinës në fshatin Smesnicë të komunës së Zelenikovës arrijnë që të peshkojnë 20 deri në 30 kilogram peshk të llojit klen dhe trofta. Çmimi për një kilogram në tregun ilegal për këtë lloj peshku arrin nga 150 deri në 200 denarë.

MIJËRA BURIME UJI, POR UJI MUNGON! Pollogu me mbi 200 mijë banorë problem me ujin e pijshëm

“Në komunat jashtë qytetit, në përgjithësi kemi gjendje të rëndë të ujit për pije. Kemi të dhëna për çdo fshat veç e veç. Uji është i papastër për tu pirë. Nga analizat që i kemi bërë, rezultatet tregojnë se 68 për qind e ujit në vendbanimet jashtë qytetit – në aspektin mikrobiologjik nuk është i sigurt. Poashtu, uji nuk është i sigurt edhe në aspektin fiziko-kimik”, njofton për gazetën KOHA, Ratko Davidovski, mjek në Institutin për Shëndet Publik në Tetovë