Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање

Стории

На кого останува борбата за климатска правда – на младата индивидуа или на младото општество?

Зошто се дозволи ситуацијата со климатските промени да стане алармната пред да се преземе нешто? Дали за ваквата состојба се виновни неодговорните одлуки на индивидуата или лошите одлуки и чекори на општеството во целост? Како може да придонесеме во борбата со климатските промени? Дали може индивидуалните активности да направат промена?

Националниот парк Шар Планина за почеток со шуми вредни над 50 милиони евра и осумдесетина шумски работници

Со прогласувањето на Шар Планина за национален парк покрај погодностите, се очекува и долгорочно решавање на иднината лицата чија основна дејност е поврзана со „користење на шумите“ во западниот регион. Дел од нив се вработени во ЈП „Национални шуми“, дел во приватни компании, а исход очекуваат и оние на кои единствена егзистенција им е работата во шума.

Што може да направиме денес, за да ја зачуваме Брегалница за во иднина?

Подигањето на свеста кај граѓаните кои себеси се гледаат како да не се дел од природата, подобрување на функциите на пречистителните станици и изградба на поголем број пречистителни станици, се само дел од решенијата за подобрување на состојбата на реката Брегалница кои ги предложија учесниците од средношколскиот натпревар „Водните ресурси во моето место на живеење: минато, сегашност, иднина“.

Заложби и ставови за Законот за минерални суровини

По повлекувањето на измените на Законот за минерални суровини од собраниска постапка во почетокот на годинава, Министерството за економија и Алијансата за застапување и лобирање „Разбистри сè“ работеа на новите измени на законскиот текст, како и на вклучување на дополнителни забелешки.

Граѓанските здруженија бараат учество на јавноста во одлуките за отворање рудници

Иако е 20 години потписничка на Архуската Конвенција, државата ја има „заборавено“ обврската да ја праша јавноста за мислење кога е во прашање отворање на рудници на својата територија, а тоа не го предвидува ниту новиот предлог на закон за минерални суровини, чиешто донесување по итна постапка во Собранието во јануари беше повлечено под притисок на еколошките здруженија.

300.000 тони индустриски отпад стојат нерасчистени од депонијата на поранешен Југохром

Индустриската депонија на поранешниот државен комбинат Југохром сè уште не е отстранета. Пожолтени води се слеваат во Вардар, во нивите се измерени тешки метали, а опасност демне и за изворот Рашче кој со вода го снабдува Скопје, алармираат селаните и екоактивистите. Од Инспекторатот за животна средина уверуваат дека депонијата не претставува опасност за Вардар и изворот Рашче.