Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Стории

Непрочистените отпадни води – значаен извор на загадување

Во земјава се уште недоволно се прочистуваат отпадните води, а особено голем проблем претставуваат комуналните отпадни води. Значаен дел од градовите се уште немаат доволно функционални пречистителни станици, што значи дека дел од овие води завршуваат во реките и езерата и се извор на загадување,...

Ujë nga puset, jo i pijshëm dhe bakteriologjik!

Likova është një nga komunat më të mëdha rurale në Republikën e Maqedonisë së Veriut me afër 30 mijë banorë. Shumica e banorëve të kësaj komunë në mungesë të rrjetit të ujësjellësit, ujin për pije dhe pastrim e sigurojnë nga ujërat nëntokësore (puset).

Водата со тешки метали од Тиквешкото Езеро го наводнува Тиквешко поле

Изградено е во 1968 година, но од тогаш до денес речиси и никој не води целосна грижа за еколошката состојба и квалитетот на водата во него. Повеќе екологисти низ годините се бореле да запре загадувањето на езерската вода, а со тоа да запре и производството на загадена храна, но нивните апели и активности не вродиле со плод.

Да им дадеме нов живот на реките

Реките се релативно чисти на почетокот на нивниот тек, додека квалитетот на водата се разликува во нивниот горен и долен тек, што се должи на близината на населените места. Токму затоа експертите се согласуваат дека е потребна поголема контрола, како и повеќе пречистителни станици кога станува збор за отпадните води.

„Децата ни се жртви на арсенот“ – рударскиот локалитет „Лојане“ фатален за жителите од липковските села

Арсенот е насекаде околу нас. Млади деца ни стануваат жртва на арсенот! Државата треба да покаже интерес за здравјето на жителите на Лојане и Ваксинце, за каква вода пијат, каков воздух дишат, каква храна јадат. Мора да се најде решение!

Опстанокот на реките и езерата во рацете на човекот, ќе дозволиме ли да секне изворот на живот?!

Уметноста на природата е целосна кога преовладува синилото на реките, езерата и морињата. Тоа синило, под влијание на неумоливата консумирачка потреба на човекот, станува пола, на пат да го снема. И покрај свесноста за значењето на водите, сепак, човечката рака се повеќе ги суши водните површини.

Мали хидроцентрали – користа од нив лесно може да се претвори во штета?

Малите хидроцентрали се чини како да се меч со две острици. Од една страна, ни под разно не смее да се градат во заштитени подрачја, а кога ќе се градат, потребно е да се запазат сите прописи и стандарди со цел да не ја загадуваат и оштетуваат животната средина неповратно.

Шар Планина стана национален парк, но можно е да се зголеми бројот на мали хидроцентрали

Главниот предизвик со кој ќе треба да се соочи државата во периодот кој следи по прогласувањето на Шар Планина за национален парк според повеќе засегнати страни се малите хидро електрани и нивното функционирање. Граѓанските здруженија кои дејствуваат во областа на заштита на животната средина како...

Квалитетот на подземните води сè уште е добар, но сепак е под ризик од загадување

Скопскиот регион во целина е богат со подземни води, особено во западниот дел почнувајќи од централното градско подрачје кон Аеродром, Лисиче, Кисела Вода и реонот на вливот на реката Лепенец во Вардар.