Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Се дигитализираат податоците за потенцијалните загадувачи и инспекциските извештаи

Стории

Проверете ги податоците за субјектите кои имаат дозволи и елаборати за животна средина и проверете ги извештаите од инспекциските надзори. Дигиталниот регистар на Државниот инспекторат за животна средина, изработен во кампањата „Разбистри сè“, овозможува слободен пристап и јавен увид.

Датум

13 април 2022