Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Платформа за пријавување загадување

Граѓаните можат да пријават загадување до Државен инспекторат за животна средина преку нивните социјални мрежи и е-адреси или на веб страницата на Инспекторатот, што значително го олеснува процесот на брзо добивање и евидентирање пријави и навремено реагирање од страна на инспекторите. Платформата за пријавување загадување од граѓаните е изработена во соработка со Институтот за комуникациски студии во рамките на кампањата „Разбистри сѐ“.

Сподели