Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Барање за повлекување на Предлог-законoт за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, поднесен во Собранието на РСМ по скратена постапка

Граѓански организации, високообразовни институции и експерти се противат на измените на Законот за минерални суровини кои Владата предлага да бидат усвоени на собраниската седница закажана за 18 јануари 2021 година по скратена постапка, без претходна јавна расправа и вклучување на јавноста и во нетранспарентна постапка. Тие реагираат дека предложените законски измени содржат големи пропусти во поглед на заштитата и одржливото користење на минералните суровини како најзначајни природни ресурси на државата....