Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Ана Марија Петровска, Центар за економски анализи

Заштитата на животната средина и искористувањето на природните ресурси бараат одговорност од сите нас за да можеме заеднички да создадеме поволна средина за одржлив раст и развој на еколошката економија и здрав животен век. Колку повеќе учиме за ефектите од нашето однесување врз животната средина, толку повеќе ќе бараме одговорност од општеството како целина.

Ана Марија Петровска
Центар за економски анализи (ЦЕА)

Сподели