Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Ања Јованова, Фронт 21/42

Во нашата земја течат едни од последните слободни реки на европскиот континент. За жал, на овој вреден природен ресурс му се закануваат голем број планови за мали хидроцентрали, континуирано загадување, несовесно користење на коритата и бреговите. Да направиме сè што можеме за да ги зачуваме нашите реки.

Ања Јованова
Фронт 21/42

Сподели