Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Бојан Трпевски – Македонско здружение на млади правници

Остварувањето на човековите права е врвен приоритет во работата на Македонското здружение на млади правници. Правната заштита на животната средина и остварувањето на правото на здрава животна средина добиваат се поголемо значење и важност, особено во нашата држава и токму затоа, сите заедно мора да работиме кон остварување на оваа цел.

Бојан Трпевски
Македонско здружение на млади правници

Сподели