Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Дарко Радуловиќ, Специјална олимпијада Македонија

Здравата животна околина е неопходен предуслов за спорт и рекреација на нашите атлети. Тие се ранливи, како што е ранлива природата, од човековото невнимание, неинформираност и себичност. Затоа треба заеднички да работиме на зачувување на природните ресурси преку нивна правилна употреба.

Дарко Радуловиќ
Специјална олимпијада Македонија

Сподели