Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Деградираната почва тешко и бавно се регенерира

Плодноста на почвата треба да се одржува заради обезбедување храна. Но таа е ограничен и конечен ресурс. Нејзината загуба и деградација не се обновуваат во животниот век на човекот.

За надзор врз искористувањето на природните ресурси. Разбистри сé – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели