Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Државата треба да постави ограничувања за искористувањето на ресурси

Природата не може самата да се штити од прекумерна експлоатација. Државата треба да воспостави правила како и колку ќе се ползуваат природните богатства и да ги следи бизнисите и граѓаните дали ги почитуваат нормите.

За надзор врз искористувањето на природните ресурси. Разбистри сé – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели