Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Ема Давчев: Природата е секогаш достапна за секого

Колку чини вашиот мир и каде го наоѓате? Ема Давчев станала извидник за да се качува на планините каде што е тивко, има чист воздух и никогаш не треба однапред да се закажува.

Сподели