Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Граѓаните се приморани да купуваат флаширана вода додека имаат прекини со водоснабдување

Граѓаните се соочуваат со прекини во водоснабдувањето најчесто во летните месеци кои траат и по неколку часови во денот, недостаток на чиста вода за пиење или слаб притисок на доводот. Заради тоа, тие се приморани да купуваат флаширана вода која дополнително финансиски ги оптоварува особено социјално загрозените семејства.

Сподели