Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Грешките од прекумерното искористување на природните ресурси се непоправливи

Грешките во прекумерното искористување на природните ресурси не можат никогаш да се отстранат. Еднаш урбанизирано земјиште е речиси невозможно повторно да се користи за земјоделство, а ископаниот рид – едноставно повеќе го нема.

За надзор врз искористувањето на природните ресурси. Разбистри сé – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели