Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Инспекцискиот надзор е клучен во заштитата на природните ресурси

Ефективен инспекциски надзор е клучен за заштитата на природните ресурси и за казнување на загадувачите. Неопходни се повеќе и обучени инспектори и современа техничка опрема.

За надзор врз искористувањето на природните ресурси. Разбистри сé – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели