Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Инспекторатите да отворат мејл сандаче за редовна комуникација со граѓани

Инспекторатите да воспостават електронско сандаче за неправилности, поплаки и жалби од граѓаните за работата на инспекциските служби.

Сподели