Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Инспекторатот за шумарство не може да одговори на дивата сеча

Мал број инспектори без теренски возила и ИТ опрема и шумочувари кои не се соодветно образовани, се некои од проблемите на Инспекторатот за шумарство и ловство за кои инспекторот Трајче Ангелов отворено зборуваше на дискусијата „Како до подобра контрола врз управувањето со шумите?“.
Сподели