Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Ирена Ристиќ, Не биди ѓубре

Не биди ѓубре, како неформална граѓанска иницијатива и параѓубреџиска формација, повеќе од две години на терен презема акции со цел суптилно да ги потсети граѓаните на основите на домашното воспитување, а институциите на нивните интегеренции во однос на третманот на отпад и сианирањето на штетите настанати од истиот, како и санкционирањето на несовесните.

Ирена Ристиќ
Не биди ѓубре

Сподели